Rozvoj a vitalita švédského kulturního života závisí na mezinárodní výměně a spolupráci. V důsledku toho musí mezinárodní prostředí prosadit činnost kulturních institucí a akce na podporu internacionalizace musí být začleněny do infrastruktury kulturního života a vládních grantových systémů.