Toto zkoumání Arts Council England odhaluje složitý komplex vazeb mezi divadelními subjekty ve veřejném a soukromém sektoru. Zpráva má pět kapitol, z nichž kapitola 2,3 a 4 se věnuje výsledkům zkoumání.