Kniha Charlese Landryho a Phila Wooda analyzuje spojitost mezi změnami v městském prostředí a kulturní diverzitou na základě mnoha případových studií z celého světa. Autoři kritizují dosavadní strategie prosazované v této problematice a navrhují nové způsoby jejich pojetí. Poskytuje významné a praktické rady pro čtenáře s novými poznatky a nástroji pro praktiky, jako mezikulturní čočky, ukazatele otevřenosti, městská kulturní gramotnost a deset kroků k Interkulturnímu městu.