Zpráva analyzuje dopad pandemie covid-19 na kulturní a kreativní průmysly. Dokládá prekarizované postavení pracovníků v těchto sektorech a poskytuje přehled opatření, která byla zavedena na mezinárodní, národní a lokální úrovni. V závěru jsou předloženy návrhy možných strategií pro zajištění podpory kulturních a kreativních průmyslů v budoucnosti.