Cílem tohoto projektu bylo vést základní výzkum schopnostních potřeb v sektoru kulturního dědictví Velké Británie. Sektor se skládá ze čtyř hlavních podsektorů: archeologie, konzervátorství, instituce kulturního dědictví a plánování a další služby přidružené k postavenému historickému okolí.