Když se v roce 2020 celosvětově uzavírala muzea kvůli koronaviru, vedl kulturní stratég András Szántó sérii rozhovorů s vedoucími muzeí.

V čase ekonomických, politických a kulturních změn předpovídajích novou éru hovořili ředitelé*ky upřímně o nevyužitém potenciálu uměleckých muzeí. Každý z 28 rozhovorů se věnuje specifickému tématu, které je relevantní pro současné i budoucí umělecké a kulturní instituce.

Ze série vyvstává společný obraz jedné generace vedoucích muzeí, kteří usilují o muzea otevřená, demokratická, inkluzivní, zážitková, experimentální, technologicky propracovaná, kulturně diversifikovaná, přizpůsobivá potřebám svých návštěvníků*ic a lokálních komunit.

Rozhovory nechávají čtenáře*ky nahlédnout do fungování muzeí po celém světě. Právě když tyto instituce prochází fází přehodnocování a inovací.