Publikace přináší přehled o měnící se povaze tvůrčí činnosti. Nabízí vhled do budoucnosti tvůrčích profesí ovlivněných technologickým a společenským vývojem.

O tom jak robotika, umělá inteligence, blockchain, globální digitální platformy a autonomní systémy formují design, produkci a konzumaci kultury. O rozdělení moci a nerovnosti ve sféře tvůrčí práce. Publikace předpovídá výzvy a překážky tradičním tvůrčím profesím a jejich vývoj do nové podoby tvůrčí činnosti.