Publikace má podpořit a usnadnit proces evaluace i pomoci se zorientovat v dalších podobných publikacích/nástrojích a zdrojích o tématu. Evaluace je totiž značně relevantním prvkem každodenní kulturní a umělecké práce a  byla podrobena podrobnému zkoumání evropskými sítěmi a členy.