Kniha řeší otázky, jež se ptají po povaze současné ekonomiky kultury. Zaměřuje se při tom na vliv a dopady, které má evropský kontext na probíhající změny v českém kulturním sektoru. Hlavní zájem je věnován fundamentálnímu výzkumu, jehož předměty dělí publikaci na dvě části. První část předkládá statistické analýzy evropské kultury. Také zkoumá rozdíly v artikulaci kulturních hodnot, spotřeby, aktivity a zaměstnaneckém poli kultury, a to napříč 27 státy EU. Kapitoly druhé části pak věnují pozornost širokému záběru změn oblasti českého kulturního sektoru a odkazují k různým relvatním bodům současného prostředí evropského kulturního sektoru.