Tato studie si za cíl vytyčila lepší porozumění fungování a potřebám společností působících v kulturních a kreativních průmyslech (KKP), s důrazem na malé a střední podniky (anglicky SME). Záměr nespočíval v sestavení komplexního přehledu, ale spíše v popisu některých některých dílčích problémů a poskytnutí rad a doporučení. Práce upíná pozornost na transversální problémy společné všem KKP, tedy takové jdoucí napříč spektry. Ukazuje konkrétní výzvy a překážky, které mohou komplikovat podnikání a bránit KKP těžit z vnitřního trhu a digitální revoluce.

Dokument představuje hlavní zprávu v angličtině a také obsahuje stručné shrnutí v angličtině, francouzštině a němčině.