Cílem práce je nabídnout společenskou a politickou analýzu kreativní rétoriky vlády New Labour z hlediska politiky, která bude vycházet konkrétně z aspektu vzdělávání v oblasti kulturní politiky. Zvláštní téma práce bude zkoumat, jak je myšlenka tvořivosti v politických diskusích politicky koncipována tím, že odráží větší společensko-politické a ekonomické agendy, problematiku některých základních předpokladů zakotvených v konstrukci koncepce tvořivosti v sociálním trhu New Laboureu a polemizovat o některých charakteristických rysech nedávné diskuse o kreativitě v britském kontextu.