Evropská komise vybrala pro zpracování této studie společnost KEA European Affairs. Cílem studie je zachycení přímého i nepřímého společensko-ekonomického vlivu kulturního sektoru v Evropě, a tak i zhodnocení jeho přínosu k Lisabonskému programu, zvláště pro růst konkurenceschopnosti, lepších pracovních pozic, udržitelného vývoje a inovace. Studie ukazuje, jakým způsobem se kultura podílí na ekonomickém a společenském rozvoji, na inovaci a soudržnosti. Kulturní i kreativní sektory jsou podány jako rostoucí sektory, vyvíjející se rychlejším tempem nežli zbytek ekonomiky, a to samé lze aplikovat i na zaměstnanost. Studie rovněž ilustruje vliv kultury na evropskou integraci, její rozhodující úlohu při sjednocování různých diverzit v evropských společnostech, a také její schopnost vytvářet smysl pro sounáležitost a pro rozšiřování demokratických a společenských hodnot.