Tento článek se zabývá funkčními a dynamickými vlastnostmi kreativity užitých v Itálii (Lombardii). Uvažuje nad kombinací teritoriálních a diachronických funkcí kreativity jako podmínek, které za předpokladu účinného použití nástrojů politik poskytnou možnost rozvoje. S ohledem na vypracované pokyny pro veřejné akce, článek rozpoznává taxonomii kreativity založenou na jejím účinku na hmotné a nehmotné hodnoty a navrhuje tak sortiment nástrojů pro politiku.