Zpráva obsahuje komplexní záběr muzejních institucí prezentujících se na území Anglie, díky jejichž spolupráci připravili autoři tuto analýzu. Studie se rovněž zaměřuje na škálu aktivit, které tato muzea zaštiťují a které generují příjem. Kapitál z daných aktivit je započítán do kalkulace celkových příjmů, do nichž patří i vícezdrojové financování, granty a dary.