Kniha vznikla jako výstup z 6. ENCATC výzkumné konference , která se konala v říjnu 2015 v Lecce v Itálii a obsahuje na 40 příspěvků přednášejících z 25 zemí z celého světa. Studie se zabývají tématy dědictví, muzeí, performativního umění, hudby, urbánního rozvoje, nového publika, komunitního zapojení, kulturního vedení, interkulturního dialogu a řadou dalších. Publikace mapuje také rozlehlé geografické území, s příspěvky o zásadních problémech, výzvách a příkladech z Evropy i mimo ní: konkrétně Kanada, Chorvatsko, Francie, Německo, Itálie, Holandsko, Nigérie, Turecko a Spojené státy americké. Jiné texty se dotýkají širších kontextů východní Evropy a EU.