Zpráva „The Design Economy“ z podzimu 2015 je první studií, která uvažuje nad přínosem a hodnotou designu v rámci ekonomie Velké Británie.