Po většinu dvacátého století byly britské „školy umění“ (art schools) viděny jako dostupná alternativa k univerzitám. V poslední době ale jsou tyto školy vřazeny pod běžné vysoké školy a „třídní“ profil, alespoň u těch prestižnějších, se významně proměňuje. Současně se školy umění společně s ostatními formami vyššího vzdělávání dostávají do područí širší veřejné politiky kreativních průmyslů – té, která často opomíjí „obyčejnou“ pracující třídu.