Výzkum ve výtvarné výchově obecně nemá vysokou pověst v rámci výzkumu akademické kulturní politiky. Je potřeba zaujmout kritický pohled na výzkumnou infrastrukturu v národním a mezinárodním kontextu a jeho základních politikách – aktérech, odůvodněních, metodách a výsledcích. Tato studie se pokouší učinit nezbytný krok k další profesionalizaci výzkumu výtvarné výchovy jako interdisciplinárního rozhraní mezi kulturní politikou a výzkumem politiky vzdělávání.