Článek se snaží o vysvětlení podmínek pro vyvinutí a institucionalizaci kulturní paradiplomacie v Barceloně a její lokální účinky. Uznání města jako aktivního účastníka mezinárodní kulturní scény je zakotveno v jeho vývoji z industriální ekonomiky na ekonomiku služeb.