Tato příručka je určená všem, kteří mají odborný nebo akademický zájem v jakémkoli kulturním odvětví a kdekoli na světě. Pomůže projevit schopnosti jedince na různých stupních a vést kulturní organizaci. Nezáleží na konkrétním cíleném oboru – může se jednat o organizaci zabývající se performativním uměním, muzeum či galerii, kulturní dědictví, nakladatelství apod.