The Cultural Industries je nejprodávanější text o mediálních studiích, jedná se o nespornou klasiku a nabízí bezkonkurenční analýzu kulturního průmyslu. David Hesmondhalgh spojuje širokou škálu výzkumu, teorie a klíčových konceptů, poskytuje přístupný, ale kritický průzkum kulturní produkce a spotřeby v globálním mediálním prostředí. Toto vydání analyzuje vliv IT a technologických společností jako Google, Apple, Amazon a Facebook na kulturní odvětví; diskutuje o dopadu digitálních technologií na průmyslová odvětví, jako je hudba, televize, noviny, knihy a digitální hry; zkoumá účinky digitalizace na kulturu; diskutuje o kritických otázkách, jako je účast, moc, komerčnost, dohled a práce; zkoumá měnící se koncepce publika a rostoucí vliv průzkumu trhu, sledování publika a reklamy.