Příručka od obecného představení kreativních průmyslů přesouvá pozornost k jejich kontextu a perspektivám, dále přináší hlavní část o 10 krocích v projektech kreativních průmyslů a nakonec polemickým závěrem o budoucích vyhlídkách.