Kniha zkoumá moc umění a kultury ve vztahu k rozvoji lokálních komunit. Příručka má 3 části.