Kompendium prací uvedených v kurzu “Cultural transitions in Southeastern Europe” týkajích se kreativních měst, jejich rozvoje a prezentace. Jsou uvedeny i jednotlivé případové studie z měst jihovýchodní Evropy.