Kniha nabízí výzkumným pracovníkům řadu příkladů ze skutečného života úspěšné kulturní a tvůrčí praxe v celé Evropě. Odkazuje se na analýzu a myšlení, které tvoří naše současné chápání kreativního města. Zkoumá a vysvětluje změny v pojmu „kreativní město“, popisuje jeho vztah ke kulturnímu sektoru, stejně jako k dalším sektorům.