Publikace přináší zevrubnou analýzu vlivu politiky na chování publika, průmyslu a států na poli produkce a konzumace populární hudby.

Publikace reflektuje, jak se hudební politika stala důležitou složkou vládní politiky a spornou oblastí v kontextu kulturního obchodu, duševního vlastnictví a mediálně-kulturního obsahu. Popisuje, jak historie hudební politiky nadále ovlivňuje současnou praxi. Nabízí náhled na současnou populární hudbu v širších společenských, ekonomických a geopolitických souvislostech.