Publikace zkoumá vzájemný vztah tance a filosofie. Skrze nejrůznější materiály, od úvodu do taneční terapie, po ukázky, se Dance and Philosophy věnuje tanečním praktikám, staletím vzdělávání v oblasti tance a dopadům technologií, společenských proměn, politiky, kulturní diverzity a performativního umění.

Pro názorné prolínání různých perspektiv se publikace věnuje následujícím tématům:

  • Filosofická praxe a její vztah k tanci
  • Pohyb, utváření, časovost
  • Filosofie a taneční tradice v každodenním životě
  • Průsečík mezi tancem a technologií
  • Taneční kritika