Tato zpráva ukazuje, jak bude Rada pro umění přistupovat ke konkrétním potřebám a ambicím venkovských komunit a spolků vzhledem k jejich vlastní strategii. Ukazuje klíčová partnerství a jak bude vypadat jejich angažovanost u místních subjektů tak, aby vše probíhalo v souladu.