Cílem knihy je doložit tezi, že výuka k umění a skrze umění rozvíjí podstatné stránky lidské mysli. Eisner popisuje na řadě příkladů různé přístupy k výuce umění a ukazuje, jak nám uměním kultivované formy myšlení napomáhají v běžném životě.