V Kanadě a jinde ve světě se umění a kultura posunuly z pozice marginality do centra nové strategie hospodářského rozvoje. Místopředseda kanadské Rady pro umění, Simon Brault, sleduje tento vývoj a poukazuje na to, že Kanada výrazně zvýšila svou podporu kulturních odvětví. Nicménĕ píše, že Kanada se v této oblasti pohybuje nesměle. Brault vysvětluje důvody, proč tomu tak je, a zaměřuje se na to, jak tuto situaci změnit.