Knihu zpracovali Charles Landry, Francois Matarasso, Lesley Greene a Franco Bianchini a jejím cílem je podat komplexní studii dopadu umění na regeneraci městského prostředí. Autoři představují problémy současného městského prostředí a jejich možné řešení skrze umělecké projekty. Studií doplňují příklady jednotlivých měst, na kterých jsou ukázány možnosti různých typů kulturních aktivit