Kniha zkoumá současné trendy v managementu lidských zdrojů a představuje možnosti jejich aplikace ve specifickém kontextu knihoven, a to s důrazem na badatelské a akademické knihovny. Řeší řadu nejtíživějších problémů HR managementu, kterým čelí vedoucí knihoven v situaci neustálých organizačních změn ve 21. století. Pro řízení lidských zdrojů pak knihovníkům nabízí efektivní tipy.