Výzkum je založený na kohortové studii studentů volného umění, kteří absolvolali po roce 1950 na University of the Arts v Londýně. Vzorek obsahuje ty, kteří studovali magisterský program nebo postgraduální formu v oborech malířství, sochařštví, volnou fotografii, volné video a film nebo kombinovaný obor. Studie se skládá z on-line výzkumu, kterého se zúčastnilo přes 500 členů univerzity, a čtyřiceti osobně vedených pracovních rozhovorů.