Článek popisuje zásadu nezávislého postavení jako nástroj kulturní politiky pro obranu umělecké autonomie. Diskutuje o tom, jak byl v různých kulturních politikách zemí, zejména ve Velké Británii (zejména v Anglii), ve Francii ,ale také v Norsku a dalších severských zemích, diskutován a implementován (nebo neimplementován) princip nezávislého trhu.