Nástin mapy užitných efektů financování divadla z veřejných zdrojů, včetně legitimity těchto investic.