Tento článek řeší soubor praktik současného umění nacházejících se v dialogickém paradigmatu, označovaném také jako relační estetika, a rozebírá její potenciál rezistence vůči dominantní umělecké produkci na trhu a poměrně sporný diskurz kreativních průmyslů, zejména ve vztahu k tvůrčí práci. Otázka, kterou si autorka klade, je, jak dnes mohou umělci odolat dominantnímu systému umělecké produkce?