Studie se zaměřuje na globální trh s uměním, především na čínský trh a trh ve Spojených státech amerických. Představené informace zprostředkovala pomocí sběru dat a analýz firma Arts Economics přímo od dealerů, aukčních domů, sběratelů umění, uměleckých a finančních databází, průmyslových expertů a ostatních zainteresovaných subjektů.