Cílem studie je analyzovat hlavní změny na poli brazilského hudebního průmyslu. Autoři pracují se současnými aktéry, kteří jsou vázáni na daný prostor a zohledňují jejich budoucí vyhlídky tváří v tvář současnému kontextu. Informace byly zkoumány z hlediska deskriptivně-interpretativního, které je založené na teoretickém rámci Pierra Bourdieu.