Teaching Art in the Neoliberal Realm zkoumá rozsáhlou reorganizaci uměleckého vzdělávání ve Spojených státech, Evropě, Asii, Austrálii, Latinské Americe, Rusku a Nizozemsku a snaží se určit současný dopad a budoucí důsledky tržního vzdělávání na umění a umělce. A co je nejdůležitější, předepisuje pozitivní směr vpřed, styl řízení mezi cynickým velkým obchodem na trhu s uměním a ohroženým idealismem klasického výtvarného vzdělávání.