Tato základní příručka byla vypracována Judith Staines a je určená především umělcům a odborníkům, kteří pracují v umělecké oblasti. Přehledně shrnuje hlavní faktory ovlivňující způsob vyplácení mzdy za jejich činnost, pokud pracují v zahraničí v Evropě, srozumitelně vysvětluje zvláštní daně vztahující se k performačním umělcům a uvádí různé konkrétní příklady z mnoha evropských zemí.