Publikace je sborníkem příspěvků z celostátního sympozia o taneční výchově na přelomu tisíciletí, konaného ve dnech 22. až 25. května 2008 v Kutné Hoře.