Oborová monografie Tanec v České republice: Definice – Historie – Financování – Legislativa – Sociální problematika – Školství – Reflexe oboru vznikla díky spolupráci jejích editorů na grantovém projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006−2011). Autoři dílčích studií se pokusili zachytit tanec v České republice z několika aspektů. V části věnované historii je pojednán vývoj hlavních tanečních žánrů. Dále je tanec analyzován z hlediska financování, legislativy, sociální problematiky; je popsána situace tanečního školství, vědy a výzkumu, taneční kritiky a publicistiky. Široká a rozmanitá oblast tance, který se po roce 1989 stal dynamickým druhem umění, je sledována především v jeho profesionálních podmínkách. Na přiloženém CD-ROMu je prezentován hloubkový průzkum, jehož hlavními respondenty byly v roce 2007 konzervatoře vyučující tanec, specializované vysokoškolské katedry, baletní soubory a skupiny současného tance.