Využíváním studií z celé Evropy se autoři snaží prozkoumat možnosti, jak propagovat kulturní život jakožto centrum širšího udržitelného rozvoje společnosti. Vybrané studie se snaží doložit, jak mohou obyvatelé města pomocí propojení kulturní identity, kulturní diverzity a kreativity s nárůstem kulturní participace zvýšit kulturní rozvoj a podněcovat demokracii.