Průzkum řeší nepříznivý vztah muzeí a autorského práva v celé Evropě týkající se řízení autorského práva v jejích institucích. Východiskem je uznání toho, že autorská a spřízněná legislativa má důležité dopady na různé aspekty muzejní činnosti. Zpětná vazba muzeí umožnila, aby NEMO vydalo doporučení, jak by se mělo evropské autorské právo formovat, aby byl zajištěn co největší přístup veřejnosti ke sbírkám.