IETM – International network for contemporary performing arts – přináší ve své nové publikaci strategie a řešení pro zlepšení současné situace uměleckého sektoru.

Publikace funguje jako příspěvek do probíhající diskuse ohledně budoucnosti umění. Supporting Relevance prosazuje přehodnocení a úpravu současných metod a nástrojů financování umění. Změny v sektoru povedou k jeho prosperitě v kontextu dnešní vyvíjející se společnosti.