Autoři studie Tom Fleming a Andrew Erskine se snaží o popsání spolupráce mezi uměním a kreativní ekonomií. Zároveň navrhují různé přístupy, které by mohla použít organizace Arts Council England.