Studie předkládá analýzu dopadů digitálních technologií na proměnu kulturních a kreativních průmyslů, umělecké praxe a formátů zprostředkování umění publiku. Cílem studie je představit rámec, na jehož základě lze vytvořit plán na rozvoj umění a kultury prostřednictvím digitálních technologií.