Zpráva zkoumá trendy, překážky a reakce, které ovlivňují kulturní hodnotový řetězec. Report osvětluje potřebu dobře promyšlených startegií, které staví lidi do centra našeho myšlení a zohledňují celý kulturní ekosystém.

Popisuje řadu opakujících se témat, která by mohla nasměrovat veřejné instituce k podpoře kultury v digitálním věku.