Tato příručka má sloužit umělcům i pracovníkům galerií. Autorka Marcia Layton, marketingová specialistka, zde provedla syntézu všech složek art marketingu, včetně positioningu, stanovení cen, distribuce a propagace. Publikace je plná konkrétních příkladů a pomáhá tak umělcům a zaměstnancům galerií v rozvíjení specifického plánování, které by vedlo k navýšenní prodeje a úspěchu. „Successful Fine Art Marketing“ tak není jen obecným marketingovým manuálem – zaměřuje se přímo na umění, umělce a galerie.