Tato zpráva systematicky odhaluje skutečnosti, které se odehrávají ve vzdělávacím systému a praxi řemeslných odvětví v posledních letech. K odhalení těchto vzorů kombinuje analýzy trendů během posledních pěti let s případovými studiemi.